Askon Säätiölle saapuneet apurahahakemukset jakaantuivat näyttelyprojekteihin sekä suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin. Säätiön hallitus arvioi erityisesti hankkeiden innovatiivisuutta, ratkaisuhakuisuutta ja vaikuttavuutta. Näyttelyhankkeissa painopiste oli kansainvälisessä näkyvyydessä.

Säätiölle tuli yhteensä 54 kohdeapurahahakemusta. Hallitus myönsi apurahan 15 hakijalle.

Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin myönnettiin kolme kohdeapurahaa, yhteensä 12 000 euroa. Säätiö tuki yhdeksää näyttelyprojektia yhteensä 27 900 eurolla. Tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin myönnettiin yhteensä kolmelle hakijalle 23 000 euroa.

Toimintavuoden 2022 aikana Säätiö myönsi apuraha-, stipendi- ja hankerahoitusta 116 400 euroa. Kohdeapurahojen osuus oli yhteensä 62 900 euroa, Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapuraha 21 000 euroa, Teemu Hiltunen stipendi 2 500 euroa ja Koti ja kaupunki 2100 -yhteistyöhankkeen rahoitusosuus 30 000 euroa.


<< Paluu