Askon Sää­tiön hal­li­tus myön­si Antti Nur­mes­nie­mi -​jat­ko­kou­lu­tus­a­pu­ra­han, 21 000 euroa, ark­ki­teh­ti Jaakko Torviselle väitöstutkimukseen ”Whole Wood Architecture”. Hän jatkaa tutkimustyötään Aarhusin Arkkitehtuurikoulussa vierailevana tutkijana.

Teemu Hil­tu­nen -​apu­ra­ha, 2 500 euroa, myön­net­tiin Lah­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Muo­toi­luins­ti­tuu­tin sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutusohjelmasta valmistuneelle Suvi Saarnistolle.


<< Paluu