Askon Säätiölle saapuneet apurahahakemukset jakaantuivat näyttelyprojekteihin sekä suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin.

Säätiön hallitus arvioi erityisesti hankkeiden innovatiivisuutta, ratkaisuhakuisuutta ja vaikuttavuutta.

Toimintavuoden aikana Säätiö myönsi apurahoja yhteensä 91 400 euroa.

Kohdeapurahojen osuus oli yhteensä 67 900 euroa, Antti Nurmesniemi-jatkokoulutusapurahan 21 000 euroa ja Teemu Hiltunen stipendin 2 500 euroa, Säätiölle tuli yhteensä 41 kohdeapurahahakemusta. Hallitus myönsi apurahan 14 hakijalle. Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin myönnettiin kuusi kohdeapurahaa, yhteensä 34 000 euroa. Säätiö tuki kuutta näyttelyprojektia yhteensä 21 500 eurolla. Tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin myönnettiin yksi 12 000 euron suuruinen apuraha ja materiaalikokeiluun yksi 400 euron apuraha.


<< Paluu