Askon Säätiö tukee Nurmesniemi -​apurahalla suomalaisten muotoilijoiden ja arkkitehtien kansainvälistymistä. Vuosittain Säätiö myöntää 1-2 enintään 21 000 euron suurista apurahaa ulkomaiseen jatko-​opiskeluun tai työharjoitteluun.

Apurahat myönnetään aina lukuvuodeksi syys- ja kevätlukukaudelle. Apurahan hakijalla tulee olla Suomessa suoritettu muotoilun tai arkkitehtuurin kandidaatin tai maisterin tutkinto. Apurahaa voidaan käyttää opiskelusta aiheutuvien kulujen, sekä matka-​, asumis-​ ja elinkustannusten kattamiseen.

Nurmesniemi -apurahahaku on avoinna 1.2.-30.4.2024.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella, mieluiten sähköisellä, Askon Säätiön hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä perustelut aiotun opiskelu- tai työharjoittelupaikan valinnalle. Hakemukseen pitää liittää oppilaitoksen tai työpaikan ilmoitus opiskelu- tai työpaikasta sekä hakijan CV ja portfolio.

Hakemukset toimitetaan osoitteella heini.moisio@askonsaatio.fi


<< Paluu