Askon Säätiö palkitsee rehtori, arkkitehti Pihla Meskasen suomalaisen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen kehittämisestä ja toiminnasta kansainvälisen arkkitehtonisen ajattelun edistäjänä. Asko Avonius -palkinto luovutettiin 6.9.2018 ASKO 100 juhlaseminaarissa Lahdessa.

Askon Säätiön hallituksen puheenjohtajan, professori Sirpa Asko-Seljavaaran mukaan Pihla Meskanen tekee merkittävää työtä muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksessa, joka herättää lasten ja nuorten kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan, ja antaa nuorille välineitä vaikuttaa tulevaisuuden ympäristöön ja päätöksentekoon. Asko-Seljavaara toteaa, että arkkitehti Pihla Meskanen edistää erinomaisella tavalla Askon Säätiön tarkoitusta.

Arkkitehti Pihla Meskanen toimii Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin rehtorina. Meskanen on myös perustanut Arkki International Oy:n, joka vie suomalaista arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusosaamista ulkomaille. Arkilla on toimintaa jo 14 kaupungissa viidessä maassa. Suomessa Arkin opetukseen ja tapahtumiin osallistuu vuosittain noin 7000 lasta ja nuorta.

Pihla Meskanen on ollut aktiivinen toimija lasten osallistuvan suunnittelun menetelmien kehittämisessä ja ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa kymmeniä lasten osallisuusprojekteja kaupunkien, rakennusliikkeiden ja järjestöjen kanssa. Uusin kansainvälinen projekti on Vietnamissa Ho Chi Minhin kaupungin suunnittelu- ja arkkitehtuuriosaston, Saigon Innovation Hubin, sekä Unicefin kanssa yhteistyössä toteutettu Child Friendly Cities -ohjelmaan liittyvä lapsia osallistava projekti kesällä 2018.

Asko Avonius -palkinto

Askon Säätiön myöntämä Asko Avonius -palkinto jaetaan joka kolmas vuosi. Muotoilupalkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Palkinnon ovat aiemmin vastaanottaneet Fiskars osuuskunta (1997), sisustusarkkitehti Markku Kosonen (2000), arkkitehti Timo Vormala (2003), sisustusarkkitehdit Simo Heikkilä ja Yrjö Wiherheimo (2006), suunnittelija Ilkka Suppanen (2009) ja Arkkitehdit Hollmén Reuter Sandman (2012) ja sisustusarkkitehti Samuli Naamanka (2015).

 

 


<< Paluu