Joka kolmas vuosi jaettava Asko-Avonius palkinto myönnettiin 8.9.2009 muotoilija Ilkka Suppaselle tunnustuksena hänen tekemästä merkittävästä työstä suomalaisen huonekalu- ja sisustusmuotoilun kehittämiseksi ja nivomiseksi suomalaisen puusepäntaidon antamiin mahdollisuuksiin. Ilkka Suppasen valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota hänen tapaan toimia monialaisesti esinesuunnittelun, arkkitehtuurin sekä graafisen muotoilun alueilla.

Arvokasta Ilkka Suppasen työskentelyssä on asiakaslähtöisyys, kyky monialaisesti toimia eri mittakaavoissa ja luovana erityispiirteenä eri muotoilumedioiden tuominen osaksi yritysten muotoilustrategiaa. Ilkka Suppasen toiminta kiteytyy tapaan tuoda muotoilu osaksi elämää; tuotantotekniikoiden, yritysidentiteetin ja kaupallisuuden yhdistelmään, joka luovuuden keinoin palautetaan osaksi elävää ja laadukkaasti rakennettua ympäristöä.

Ilkka Suppasta ei palkita elämäntyöstä kuten aikaisemmat Asko-Avonius palkitut vaan tällä kertaa haluttiin palkita vahvaa uraa tekevä, nuori muotoilija, joka toimii kannustavana esimerkkinä koko muotoiluyhteisölle.


<< Paluu