Askon Säätiö kokosi marraskuussa 2023 nuoria muotoilijoita ja arkkitehteja keskustelutilaisuuteen, jossa haettiin ajatuksia tulevaisuuden muotoiluun. Keskustelussa nousivat esille luonnonmateriaalien käyttö rakentamisessa ja huonekalujen tuotannossa sekä asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät kehityshankkeet.

”Miten muotoilla huomista” -keskustelutilaisuudessa arkkitehti Jaakko Torvinen esitteli luonnonpuun käyttöä arkkitehtuurissa. Torvisen mukaan hakkuista saatavaa puuta on hyödynnettävä nykyistä laajemmin pitkäikäisinä rakennuksen osina rakentamisen ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Pikku-Finlandian Helsingin Töölönlahden rantaan suunnitellut Torvinen haluaa samalla luoda uudenlaista puuarkkitehtuuria.

Muotoilun uusista materiaaleista väitöskirjatutkija Mari Koppanen kertoi käävän käytöstä huonekalusuunnittelussa. Käävällä on pitkä historia pohjoismaisessa kansaperinteessä. Perinteisesti kääpiä on käytetty muun muassa tulentekoon, ruoanlaittoon, haavojen hoitoon ja lankojen värjäykseen. Koppanen on kehittänyt käävästä nahkamaista materiaalia huonekaluihin pyrkien samalla säilyttämään siihen liittyvän kansanperinteen.

Askon Säätiön tilaisuudessa pohdittiin myös muotoilua ja arkkitehtuuria modernismin jälkeen. Muotoilija Ville Auvinen haastaa alan ammattilaisia: ”Sen sijaan, että ratkaisemme tuolin ergonomian yhä uudelleen, meidän tulisi löytää uusia ongelmia ratkaistavaksi”. Auvisen mielestä ratkaisevia tekijöitä ovat edelleen materiaalit, mittasuhteet ja esteettisyys, niihin on löydettävä vain uusi lähestymistapa.

Arkkitehti Miia-Liina Tommila toi tilaisuuteen terveiset Uusi Kaupunki-kollektiivilta, jonka EXPO2100 on ollut yksi suurimmista Askon Säätiön tukemista hankkeista. Kahden vuoden aikana Kollektiivin työryhmät tarkastelivat koteja, asuinalueita ja yhdyskuntia eri perspektiiveistä tavoitteena haasta normeja ja luoda positiivisia polkuja tulevaisuuteen.


<< Paluu