TOIMINTA

Askon Säätiö tukee suomalaisen muotoilu- ja ympäristökulttuurin kehittämistä ja lähiympäristömme teollisten tuotteiden laadun kohottamista.

Asumiseen ja asuinympäristöön liittyvillä kehityshankkeilla on keskeinen osa Askon Säätiön toiminnassa. Säätiö on huomioinut kodin käsitteen muutoksen yhteiskunnan kaupungistuessa. Tulevaisuudessa asumisen kehitykseen tulevat vaikuttamaan monet uudet tekijät, kuten ympäristökysymykset, ekologisuus, perheen uudelleen määrittely, väestön ikääntyminen ja monikulttuurisuus. Askon Säätiö on perustettu vuorineuvos Aukusti Asko-Avoniuksen testamenttimääräyksen mukaisesti vuonna 1967. Säätiön puheenjohtajana toimii professori Sirpa Asko-Seljavaara.

HALLITUS

Puheenjohtaja Professori Sirpa Asko-Seljavaara
Vattuniemenkatu 2 C 82
00210 Helsinki
sirpa.askoseljavaara@gmail.com
+358505113144
Varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Arne Wessberg

JÄSENET

Professori, arkkitehti Pentti Kareoja
Teollinen muotoilija Hannu Kähönen
Kaupunkineuvos Jyrki Myllyvirta
Arkkitehti Jenni Reuter
Toimitusjohtaja Petri Seljavaara
Toimitusjohtaja Arne Wessberg

ASIAMIES

VTM Heini Moisio
Askon säätiö
+358 50 383 6504
heini.moisio@askonsaatio.fi

SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN

Puuseppä Aukusti Avonius perusti 6.9.1918 puusepäntehtaan Lahteen. Hänen johdollaan siitä kasvoi viidessä vuosikymmenessä Lahden suurin yrityskonserni ja Pohjoismaiden suurin huonekalutehdas. Vuonna 1931 Avonius lisäsi sukunimeensä etuliitteen Asko. Hän antoi sen myös yrityksensä nimeksi, koska piti sitä ytimekkäänä ja 6.9. on Askon nimipäivä. Askosta tuli huonekalualan ja kodin sisustamisen kansainvälinen tuotemerkki. Aukusti Asko-Avoniukselle myönnettiin vuonna 1948 teollisuusneuvoksen ja kymmenen vuotta myöhemmin vuorineuvoksen arvo. Vuorineuvos Aukusti Asko-Avonius kuoli Hollolan Laitialassa 13.9.1965. Hän oli jo kuusi vuotta aiemmin liittänyt testamenttiinsa säädekirjan luonnoksen Askon Säätiöstä, joka oli perustettava hänen kuolemansa jälkeen. Asko-Avonius halusi säätiön avulla vaikuttaa puusepänalan kehitykseen ja edistää ”alalla palvelevien parasta”.

Aukusti Asko-Avonius toivoi, että ”tämä säätiö, jonka tulee toimia yleishyödyllisenä säätiönä, onnistuisi vaikuttamaan maan puusepänteollisuuden tason kohoamiseen ja siten edistäisi kotien yleistä kaunistumista, kansalaisten elintason kohoamista ja heidän viihtymyksensä lisääntymistä”.

Vuorineuvos Aukusti Asko-Avoniuksen leski, ekonomi Viola Asko-Avonius vaikutti keskeisesti Askon Säätiön perustamiseen ja sen toiminnan käynnistymiseen. Hän toimi myös Säätiön ensimmäisenä puheenjohtajana vuodet 1967 – 1971. Ekonomi Viola Asko-Avoniuksen puheenjohtajakaudella Säätiö käytti paljon aikaa tutkiessaan tarkoitukseensa soveltuvia toimintamuotoja. Viola Asko-Avonius piti tärkeänä, että hänen edesmenneen miehensä tahto näkyisi Säätiön toiminnassa.