Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia seuraavan kerran 1.2.2024 Silloin käsiteltävien apurahahakemusten tulisi olla perillä 12.1.2024.

Askon Säätiön tarkoituksena on työskennellä kodinsisustuskulttuurin kehittämiseksi, kotien viihtyisyyden lisäämiseksi ja kodintekniikan edistämiseksi. Säätiö tukee suomalaisen muotoilu- ja ympäristökulttuurin kehittämistä ja lähiympäristömme teollisten tuotteiden laadun kohottamista.

MIHIN APURAHAA VOI HAKEA?

Askon Säätiö myöntää kohdeapurahoja muotoilun ja arkkitehtuurin taiteelliseen toimintaan ja luovaan työhön, tuotekehitykseen sekä alan ammattilaisten kansainvälistymiseen. Säätiö tukee myös muotoilun ja arkkitehtuurin syventävää koulutusta ja soveltavaa tutkimusta.

KOHDEAPURAHOJEN HAKU 2024

  • Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin voi hakea apurahaa 12.1.2024 mennessä. Säätiön hallitus päättää apurahoista helmikuun kokouksessaan.
  • Näyttelyhankkeisiin apurahaa voi hakea 1.8.-30.9.2024. Säätiön hallitus päättää apurahoista lokakuun kokouksessaan.

Säätiön hallitus huomioi myös teemahakujen ulkopuolella saapuneet kohdeapurahahakemukset perustellusta syystä.

RAHOITUSPÄÄTÖSTEN KESKEISIMMÄT KRITEERIT

  • Askon Säätiön hallitus arvioi suunnittelu- ja tuotekehitys hankkeiden innovatiivisuutta, ratkaisuhakuisuutta ja vaikuttavuutta. Hallitus suhtautuu myönteisesti pitkäjänteisiin suunnitteluprosesseihin.
  • Tutkimushankkeita arvioitaessa painotetaan hankkeiden näkemyksellisyyttä, toteutuskelpoisuutta ja pitkäjänteistä vaikuttavuutta. Tutkimuksen kytkeytyminen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin katsotaan eduksi.
  • Näyttelysuunnitelmissa on osoitettava hankkeen vaikuttavuus ja sen merkitys suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tunnettavuudelle. Hallitus huomioi näyttelyhankkeita arvioidessaan niiden kuratoinnin.

Hakijan tulee ottaa huomioon Säätiön toiminnan tarkoitus ja esittää hakemuksessaan, miten hanke vastaa siihen.

HAKEMUS

  • Hankkeen kuvaus ja tavoitteet
  • Mistä hankkeesta on kysymys, miten se edistää suomalaista muotoilua tai arkkitehtuuria ja nostaa tuotteiden laatua sekä mikä on hankkeen vaikuttavuus. Hankkeen tavoitteet kuvataan ytimekkäästi ja yleistajuisesti.
  • Hakemukseen liitetään hakijan CV ja portfolio.

Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia seuraavan kerran 2.1.2024. Silloin käsiteltävien apurahahakemusten tulisi olla perillä 12.1.2024. Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse Säätiön asiamiehelle: heini.moisio@askonsaatio.fi


<< Paluu