Säätiön hallitus on painottanut apurahahakemuksia arvioidessaan suunnittelu- ja tuotekehityshankkeita, erityisesti niiden vaikuttavuutta. Toimintavuoden aikana Säätiö myönsi apurahoja yhteensä 70 470 euroa. Kohdeapurahojen osuus oli yhteensä 50 970 euroa.

Säätiölle tuli yhteensä 60 kohdeapurahahakemusta. Hallitus myönsi apurahan 14 hakijalle. Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin myönnettiin kolme kohdeapurahaa, yhteensä 13 000 euroa. Säätiö tuki myös viittä näyttelyprojektia yhteensä 17 370 eurolla. Tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin myönnettiin kaksi apurahaa, yhteensä 12 500 euroa.


<< Paluu