Askon Säätiölle saapuneet apurahahakemukset voidaan jakaa näyttelyprojekteihin, suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin, matka-apurahoihin sekä kansainväliseen koulutukseen ja työharjoitteluun. Toimintavuonna 2019 Säätiön hallitus on painottanut apurahahakemuksia arvioidessaan suunnittelu- ja tuotekehityshankkeita ja erityisesti niiden vaikuttavuutta.

Säätiö myönsi apurahoja yhteensä 82 000 euroa. Antti Nurmesniemi-jatkokoulutusapurahan, 17 000 euroa ja Teemu Hiltunen stipendin, 2 500 euroa, lisäksi kohdeapurahoja myönnettiin yhteensä 62 500 euroa.


<< Paluu