Askon Säätiölle saapuvat apurahahakemukset voidaan jakaa näyttelyprojekteihin, suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin sekä matka-apurahoihin, kansainväliseen koulutukseen ja työharjoitteluun. Toimintavuonna Säätiön hallitus on painottanut apurahahakemuksia arvioidessaan suunnittelutyötä ja tuotekehitystä.

Säätiölle tuli yhteensä 52 kohdeapurahahakemusta. Hallitus myönsi apurahan 33 hakijalle yhteensä 160 980 euroa. Säätiö myönsi tukea neljään näyttelyprojektiin Milanon Design Week -tapahtumassa, joista yksi ei toteutunut, yhteensä muotoilunäyttelyitä tuettiin 39 000 eurolla. Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin myönnettiin 21 apurahaa, joista kuusi kohdistui Home Revisited -suunnittelukilpailussa palkittujen tuotekehitykseen, yhteensä apurahoja myönnettiin 70 480 euroa. Säätiö tuki neljää matkasuunnitelmaa, yhteensä 17 500 eurolla. Kansainväliseen työharjoitteluun Säätiö myönsi 500 euron apurahan ja koulutukseen 15 000 euron apurahan. Toimintavuoden aikana muita apurahakohteita oli neljä: muotoiluseminaari, uusien työmenetelmien kouluttaminen ja julkaisutoiminta, joihin Säätiö myönsi yhteensä 18 500 euroa.


<< Paluu