Toimintavuoden aikana Säätiölle tuli yhteensä 52 kohdeapurahahakemusta. Säätiön hallitus painotti apurahapäätöksissään uusien tuotteiden suunnittelua. Askon Säätiön apuraha myönnettiin 33 hakijalle yhteensä 160 980 euroa.

Säätiö myönsi tukea neljään näyttelyprojektiin Milanon Design Week -tapahtumassa, joista yksi ei toteutunut, yhteensä muotoilunäyttelyitä tuettiin 39 000 eurolla. Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin myönnettiin 21 apurahaa, joista kuusi kohdistui Home Revisited -suunnittelukilpailussa palkittujen tuotekehitykseen, yhteensä apurahoja myönnettiin 70 480 euroa.

Säätiö tuki neljää matkasuunnitelmaa, yhteensä 17 500 eurolla. Kansainväliseen työharjoitteluun koulutukseen myönnettiin yhteensä 15 500 euroa. Toimintavuoden aikana muita apurahakohteita oli neljä: muotoiluseminaari, uusien työmenetelmien kouluttaminen ja julkaisutoiminta, jotka saivat yhteensä 18 500 euroa.


<< Paluu