Säätiölle saapuvat apurahahakemukset voidaan jakaa näyttelyprojekteihin, suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin sekä matka-apurahoihin ja kansainväliseen työharjoitteluun. Parhaimmillaan hakemukset heijastavat muotoilun ja arkkitehtuurin muutoksia.

Vuoden 2016 aikana Säätiön hallitus on painottanut apurahahakemuksia arvioidessaan suunnittelutyötä ja tuotekehitystä. Toimintavuoden aikana Säätiölle tuli yhteensä 42 apurahahakemusta. Hallitus myönsi apurahan 18 hakijalle yhteensä 74 000 euroa.

Säätiö tuki kolmea näyttelyprojektia Milanon Design Week -tapahtumassa ja yhdelle myönnettiin tukea Helsinki Design Week -tapahtumaan ja yhdelle Venetsian arkkitehtuuribiennaleen, yhteensä muotoilunäyttelyitä tuettiin 23 000 eurolla. Suunnittelu- ja tuotekehityshankkeisiin myönnettiin viisi apurahaa, yhteensä 26 500 euroa. Säätiö tuki kahta muotoilun opiskelijan opintomatkaa Milanon Design Week -tapahtumaan ja kahden muotoilun opiskelijan kansainvälistä työharjoittelua, yhteensä 5 500 eurolla. Tutkimustoimintaan Säätiö myönsi yhden 10 000 euron apurahan. Toimintavuoden aikana muita apurahakohteita oli kolme: kaluste- ja työvälinehankinnat sekä julkaisutoiminta, joihin Säätiö myönsi yhteensä 9 000 euroa.


<< Paluu