Arkkitehdit Hollmén Reuter Sandman saivat Asko Avonius -palkinnon kansainvälisestä, yhteisöllisestä työstään. Asko Avonius -palkinto jaettiin torstaina 6.9. klo 19 Lahden Sibeliustalossa. Arkkitehdit Saija Hollmén, Jenni Reuter ja Helena Sandman ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 1996. Heidän ensimmäinen yhteinen projektinsa oli Naistentalo Senegalin Rufisqueen (2001). Ryhmän työtapaa leimaa vahva suhde materiaaleihin, paikallisuuden korostaminen ja usko arkkitehtuurin mahdollisuuksiin ihmisten elinympäristön parantamisessa. Arkkitehtiryhmä vakuuttaa laadukkaan ja kulttuuriympäristöönsä soveltuvan suunnittelutyön olevan olennainen tekijä muutoksessa.

Vuonna 2007 ryhmä perusti kansalaisjärjestö Ukumbi ry:n, jonka aktiivinen toiminta tukee yhteisöjen kehitystä. Suunnittelutyön lisäksi Saija Hollmén, Jenni Reuter ja Helena Sandman myös luennoivat ja toimivat opettajina Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. He ovat saaneet töistään useita palkintoja, ja niitä on esitelty laajasti kotimaisilla ja kansainvälisillä forumeilla.

Askon Säätiön hallituksen puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaaran mukaan Arkkitehdit Hollmén Reuter Sandman ovat aktiivisesti edistäneet suomalaisen arkkitehtuurin vientiä ja heidän yhteisöllinen työskentelytapansa on kansainvälisesti kiinnostavaa. Askon Säätiö nostaa palkintoperusteluissa esille ryhmän yhteiskuntavastuun ja suunnittelutyön lähtökohtana olevan kulttuurisen kontekstin, jonka tuloksena on uutta merkityksellistä arkkitehtuuria. Askon Säätiön myöntämä Asko Avonius muotoilupalkinto jaetaan joka kolmas vuosi.

Palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Palkinnon ovat aiemmin vastaanottaneet Fiskars osuuskunta (1997), sisustusarkkitehti Markku Kosonen (2000), arkkitehti Timo Vormala (2003), sisustusarkkitehdit Simo Heikkilä ja Yrjö Wiherheimo (2006) ja suunnittelija Ilkka Suppanen (2009).


<< Paluu